Kirnun Kiertäjät

Perhepartio

3-6-vuotiaita partiolaisia ovat Perhepartiolaisia ja heidän toimintaansa kuuluvat leikit, seikkailut ja tarinat.

Perhepartio on tarkoitettu alle kouluikäisille ja heidän huoltajilleen, jona voi toimia vanhemman lisäksi esim. isovanhempi tai kummi. Perhepartio kokoontuu kerran kuukaudessa jolloin yhteistä toimintaa on koko perheelle partion arvojen mukaisesti. Perhepartio-ohjelma koostuu kuudesta aktiviteettikokonaisuudesta, jotka ovat arjen taidot, retkeilytaidot, kädentaidot, ulkoilutaidot, luontotaidot sekä lippukunnan toimintaan tutustuminen.

Tarkista ryhmät tästä